Danh mục sản phẩm

0912700200 » SẮT THÉP » Bảng giá ống thép tráng kẽm » Bảng giá ống thép tráng kẽm TIN23

Bảng giá ống thép tráng kẽm TIN23


Giá: 0 VND
Bảng giá ống thép tráng kẽm TIN23

Thép ống đen, mạ. (Dân dụng)

 
Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
F113.5 x 4 6 64,8
F 127 x5 6 90,24
F 127 x 4.5 6 81,54
F114.1 x 4.5 6 73,2
F 127 x 4 6 72,8
F 21,2 x 1,9 x 6m 6 5,484
F 26,65 x 2,1 x 6m 6 7,704
F 33,5 x 2,3 x 6m 6 10,72
F 42,2 x 2,3 x 6m 6 13,56
F 48,1 x 2,5 x 6m 6 16,98
F 48,4 x 3,2 x 6m 6 21,42
F 59,9 x 2,6 x 6m 6 22,158
F 75,6 x 2,9 x 6m 6 31,37
F 88,3 x 2,9 x 6m 6 36,828
F 113,5 x 3,2 x 6m 6 52,578
F21,2 x 1,9 mạ 6 5,484
F 26,65 x 2,1 mạ 6 7,704
F 33,5 x 2,3 mạ 6 10,722
F 42,2 x 2,3 mạ 6 13,56
F 48,1 x 2,5 mạ 6 16,98
F 59,9 x 2,6 mạ 6 22,158
F 75,6 x 2,9 mạ 6 31,368
F 88,3 x 2,9 mạ 6 36,828
F 113,5 x 3,2 mạ 6 52,578
F 12.7 x 0.8 6 1,41
F 12.7 x 1.0 6 1,73
F 15.9 x 0.8 6 1,79
F 15.9 x 1.0 6 2,2
F 15.9 x 1.2 6 2,61
F 19.1 x 1.0 6 2,68
F 19.1 x 1.2 6 3,18
F 22.2 x 1.2 6 3,73
F 25.4 x 1.2 6 4,3
F 28 x 1.2 6 4,76
F 31.8 x 1.5 6 8,12
F 40 x 1.8 6 10,18
F 50.3 x 3.0 6 21

Các sản phẩm khác

  • Thép ống (Công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53 (01_1970)
  • Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn... (01_1970)

  • ® Thiet ke web: VAVIETNAM.COM