Danh mục sản phẩm

0912700200 » GẠCH ỐP TƯỜNG » gạch ốp tường trang trí , gach op tuong trang tri » gạch ốp tường trang trí - W24012

gạch ốp tường trang trí - W24012


Giá: 0 VND
gạch ốp  tường trang trí - W24012

Năm 2011 - 2015: Tạm ngừng cấp GCN đầu tư dự án sản xuất thép

Góp ý cho nội dung Dự thảo Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025” do Bộ Công Thương soạn thảo, Bộ Xây dựng đồng ý quan điểm cần rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư các dự án thép.
Cụ thể trong giai đoạn 2011-2015 tạm ngừng cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án sản xuất thép xây dựng thông thường, các dự án luyện gang quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chỉ lựa chọn 8 dự án lớn nhất trong số 66 dự án đã được cấp phép trong giai đoạn 2011-2020 là Các dự án đầu tư lớn trong giai đoạn 2011-2025. Về Quy hoạch hệ thống phân phối thép, trong dự thảo đã đưa ra các hình thức phân phối hiện đại, tuy nhiên phần về chiến lược phân phối cần đưa ra chính sách cụ thể.

Trong Dự thảo cần đưa ra các giải pháp xử lý đối với các dự án đã đầu tư có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao quá nhiều điện và than, gây ô nhiễm môi trường của giai đoạn trước và các bất cập về cơ cấu sản phẩm trong sản xuất thép hiện nay mà trong phần đánh giá chung đã đề cập.

(Theo Báo XD)

® Thiet ke web: VAVIETNAM.COM